innovatie

Reflectie

 • Heb je alle vragen kunnen beantwoorden? Waarom wel/niet?
 • Wat vond je de moeilijkste vraag? Is het je gelukt deze vraag te beantwoorden? Hoe is dat gelukt?
 • Je hebt je antwoorden besproken met een medeleerling. Wat heb je daarvan geleerd?

Resultaat

Product

 • De antwoorden op de vragen bij de casus staan op papier.
 • Op internet zijn voorbeelden gevonden van betaalbare duurzame innovaties in mijn eigen sector.
 • De antwoorden zijn besproken met een medeleerling.

Proces

 • Ik heb de casus zorgvuldig gelezen.
 • Ik heb informatie op internet gezocht.
 • Ik heb mijn antwoorden op de vragen op een korte, heldere manier opgeschreven.
 • Ik heb goed samengewerkt.

Docenteninformatie

Hier kun je een voorbeeld van de docenteninformatie bekijken.

Docenteninformatie

Hoofdstuk innovatie - samen informatie bespreken

Bij deze opdracht ga je samen met drie medeleerlingen verder onderzoeken wat typisch is voor de manier van innoveren in de oude en in de nieuwe economie. Je bedenkt samen welke kernwoorden er bij beide manieren van innoveren horen. En je gaat op zoek naar voorbeelden van innovaties in de oude en in de nieuwe economie. Je kunt hiervoor gebruikmaken van het boek ‘Zakendoen in de Nieuwe Economie NextGen’ en van internet. De kernwoorden bij de ‘oude’ en ‘nieuwe’ manier van innoveren en de voorbeelden die je hiervan vindt, verwerk je in een mindmap.

Inleiding

Bij innovatie in de nieuwe economie gaat het niet alleen om het bedenken van nieuwe producten en diensten die goed zijn voor het milieu en voor mensen. Het gaat ook, en misschien wel vooral, om de manier waarop deze nieuwe dingen bedacht worden. In de oude economie is innoveren vooral iets van ‘ieder voor zich’, terwijl in de nieuwe economie innovatie van iedereen samen wordt.

Opdracht

 1. Vorm met drie medeleerlingen een groepje.
  Neem de mindmap hieronder over op een groot vel blanco papier. (klik hier voor een pdf).

  mindmap

  Bij `kernwoorden’ en `voorbeelden’ zie je steeds al één ding ingevuld. Probeer samen zoveel mogelijk andere kernwoorden en voorbeelden te vinden. Zet ieder kernwoord / voorbeeld op een aparte lijn.

 2. Bespreek met elkaar: wat is het mooiste voorbeeld van innovatie in de nieuwe economie dat jullie hebben gevonden? Waarom vinden jullie dit het mooiste voorbeeld?

Hulpmiddelen / bronnen

 • Het boek Zakendoen in de Nieuwe Economie NextGen
 • PC met internet
 • Groot vel blanco papier
 • Stiften (verschillende kleuren)