innovatie

Reflectie

 • Konden jullie makkelijk afspraken maken over de samenwerking in jullie groepje? Waarom wel of niet?
 • Welk kernwoord vonden jullie het moeilijkst? En waarom?
 • Zou je nu aan anderen kunnen uitleggen wat de kernwoorden betekenen voor de nieuwe economie?

Resultaat

Product

 • De betekenis van de kernwoorden is opgezocht.
 • De betekenis van de kernwoorden voor de nieuwe economie is besproken met drie klasgenoten.
 • Digitale poster met afbeeldingen van voorwerpen die met een 3d-printer zijn gemaakt.

Proces

 • Ik heb informatie opgezocht in Zakendoen in de Nieuwe Economie NextGen en op internet.
 • Ik heb de informatie besproken met klasgenoten.
 • Ik heb goed samengewerkt.

Hoofdstuk Value cycle – 3d printen digitaal

In deze opdracht ga je samen met drie klasgenoten praten over hoofdstuk 3 van Zakendoen in de nieuwe economie NextGen. Dit hoofdstuk gaat over de andere manier van denken over schaalgrootte in de nieuwe economie. Je gaat van een aantal kernwoorden uit hoofdstuk 3 uitzoeken welke betekenis ze hebben in de nieuwe economie. Bij één kernwoord (3D-printer) zoek je afbeeldingen op internet. Je maakt van de afbeeldingen een poster en deelt die via e-mail of social media met medeleerlingen.

Inleiding

In de oude economie dachten ondernemers: hoe groter mijn bedrijf is, hoe groter de winst, dus is groter altijd beter. In de nieuwe economie wordt daar anders over gedacht. Een zo groot mogelijk bedrijf levert namelijk niet per se ook de grootste ‘winst’ of waarde op voor de natuur en voor mensen. In de nieuwe economie geldt dus: groter is niét altijd beter.

Opdracht

 1. Je doet deze opdracht met drie klasgenoten.
  Zoek samen op wat de onderstaande kernwoorden betekenen.
  Gebruik hiervoor je boek (hoofdstuk 3) en internet.

 2. Bespreek met elkaar hoe in de nieuwe economie over deze dingen wordt gedacht.
  Welke rol spelen ze in de nieuwe economie?
  Wat vinden jullie daarvan?

  Kernwoorden
  a. Schaalgrootte
  b. Lokaal, nationaal, regionaal en mondiaal
  c. Globalisering
  d. Glocalisering
  e. 3D-printer

 3. Zoek op internet naar afbeeldingen van voorwerpen die met een 3D-printer zijn gemaakt. Maak van de afbeeldingen een poster met een digitale tool. Bijvoorbeeld: Canva (www.canva.com) of Glogster (www.glogster.com). Deel de poster met andere klasgenoten via e-mail of social media (bijvoorbeeld Facebook, Twitter, etc.)

Hulpmiddelen / bronnen

 • Het boek Zakendoen in de Nieuwe Economie NextGen
 • PC met internet
 • Pen en papier
 • Digitale tools om een poster te maken: Canva of Glogster